Florin Logreşteanu (pseudonimul li­terar al lui Radu Scorojitu) s‑a născut la 14 mai 1948 în oraşul Sibiu. După finalizarea studiilor liceale la Colegiul Naţional „Nicolae Titulescu” din Craiova, s‑a înscris la Facultatea de Filologie, secţia Limba română‑limba franceză din acelaşi oraş, absolvită în anul 1972. În 1984 a obţinut ti­tlul de Doctor în Filologie la Centrul de Cercetări Etnologice şi Dialectologice din Bucureşti, cu teza „Terminologia medicală populară. Polisemantism şi expresivitate”, elogios apreciată de academici­enii Alexandru Rosetti, Alexandru Graur şi pu­blicată ulterior la Editura „Didactica Nova” din Craiova. În prezent este profesor titular la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Cetatea Băniei. Periodic, a predat limba română la Facultatea de Litere a universităţii craiovene. Timp de un deceniu a îndeplinit func­ţia de inspector şcolar, specialitatea limba română, în judeţul Dolj.
Din anul 1993 este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Debut absolut: 1974, la revista Luceafărul, cu schiţa Balans, la re­comandarea criticului literar S. Damian şi a prozatorului Nicolae Velea.
Debut editorial: Răspântia păsărilor, nuvele, Editura Albatros, Bucureşti, 1977. Cu acest prilej, directorul editurii, scriitorul Mircea Sântimbreanu, îi propune pseudonimul Florin Logreşteanu, acceptat de autor.

Alte apariţii editoriale: Trepte, roman, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1989; Inseparabili, roman, E.G.A., Craiova,1995; Labirinturi, roman, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2003 (nominalizat pen­tru premiile Uniunii Scriitorilor din România, filiala Craiova); Casa cu iederă, Editura Contemporanul, Bucureşti, 2010 (Premiul pentru proză al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Craiova); Balkanic project. La maison au lierre, roman, Editura Corect Books, Bucureşti, 2011; To spiti me tus Kissus, roman, Publishing House Dioti Melpomeni, Atena, Grecia, 2012; Puzzle, roman, Editura Ideea Europeană, Bucureşti, 2013; Negru profund, noian de negru, roman, Editura Ideea Europeană, Bucureşti, 2016 (Premiul pentru proză al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Craiova); Parfum de carte, roman, Editura Eikon, Bucureşti, 2017, Păcatul lui Onan, roman, Editura Ideea Europeană, Bucureşti, 2019

Traduceri: Mustafa Balel, Iniţiatoarea (în colaborare cu Niculina Oprea), Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2014

Colaborări la revistele: România literară, Luceafărul, Ramuri, Convorbiri literare, Viaţa Românească, Familia, Argeş, Contemporanul, Dunyanin O Y kusu (Turcia), Observatorul (Canada), Alternanţe (Germania), Scrisul Românesc, Actualitatea literară, Argeş, Neuma, Mozaicul, Boema ş.a.

  • Filtre
  • Ordonează după:
  • Ordonează
    ...
Close Coșul meu
Close Wishlist
Close

Close
Accesează
Categorii