Librăria Digitală eBookuri.ro – Citești oriunde!   

Librăria Digitală eBookuri.ro este o librărie online cu un portofoliu impresionant de cărți digitale (eBooks), reviste și publicații disponibile în format pdf și ePub.

Librăria Digitală eBookuri.ro are obiectivul de susținere şi promovare a culturii naționale și artelor contemporane într-un format accesibil și modern, lărgirea accesului publicului larg, cu accentual pus pe cei în formare, la valorile de nivel european ale țării, suscitarea interesului față de lectură, educație și dezvoltare, citindu-se cărțile scriitorilor români contemporani și clasici, accesarea de cărți, reviste, albume în format digital, disponibile prin internet în orice parte a globului.

Librăria Digitală eBookuri.ro are un impact major asupra publicului larg din țară și străinătate prin îndeplinirea obiectivului de promovare a culturii la nivel național, european, internațional.

Sunt disponibile două categorii de produse digitale pe ebookuri.ro:
Cărțile digitale în format ePub și/sau PDF criptate / securizate prin Adobe DRM disponibile contracost.
Cărți și reviste (format PDF) disponibile gratuit.

Prin Librăria Digitală eBookuri.ro permite accesul tuturor cititorilor interesați să cunoască să fie la curent cu noutățile culturale pe toate dispozitivele.

Mai multe informații despre cum poți intra în posesia cărților digitale (eBook) în format pdf și ePub securizate prin Adobe DRM, inclusiv cărților digitale gratuite le găsiți:
Cum comand
Ghid eBook
Termeni și condiții

Librăria Digitală eBookuri.ro este licențiată cu software-ul Adobe Content Server pentru criptarea cărților digitale în format ePub și PDF.
Zoom Evolution SRL este deținătorul licenței Adobe Content Server.

Vrei să distribui cărțile tale digitale sau să ai propria librărie online pentru distribuția cărților digitale?

Zoom Evolution oferă soluții complete pentru distribuția cărților digitale sau implementarea propriei librării online dedicate cărților digitale.
Prezentarea Librăriei Digitale eBookuri.ro (vezi aici)
Modalitățile de colaborare pentru edituri, autori, universități și instituții (vezi aici)

Pentru sugestii, propuneri și observații, vă rugăm să ne contactați.

Informații suplimentare:       
SC Zoom Evolution SRL
Adresa poștală: OP 22, CP 113, Sector 1, București, Cod 014780, România
CUI 37653734, Nr. ord. reg. com.: J40/4153/2019
Cont: RO61RNCB0069154750300001 – BCR Sucursala Libertății
Tel./fax: 4021-212.56.92
E-mail: [email protected]

© Zoom Evolution

Parteneri:

About Us:   

Digital bookstore eBookuri.ro – Read anywhere!   

The digital Bookstore eBookuri.ro is an online bookstore with an impressive portfolio of digital books (eBooks), magazines and publications available in pdf and ePub format.

Aims to support and promote national culture and contemporary arts in an accessible and modern format, to widen the access of the general public, with emphasis on those in training, to the European values of the country, arousing interest in reading, education and development , reading the books of contemporary and classic Romanian writers, accessing books, magazines, albums in digital format, available via the internet in any part of the globe.

The digital Bookstore eBookuri.ro has a major impact on the general public from the country and abroad by fulfilling the objective of promoting culture at national, European and international level.

On eBookuri.ro are available two categories of digital products:
Digital books in ePub and / or PDF format encrypted / secured by Adobe DRM available for a fee.
Books and magazines (PDF format) available free of charge.

The Digital Library eBookuri.ro allows the access of all interested readers to know and to be up to date with the cultural news on all devices.

You can find You can find more information on how to get hold of digital books (eBooks) in pdf and ePub format secured by Adobe DRM, including free digital books:
How to order
eBook Guide
Terms and conditions

The digital bookstore eBookuri.ro is licensed with Adobe Content Server software for encrypting digital books in ePub and PDF format.
Zoom Evolution SRL is the holder of the Adobe Content Server license.

Do you want to distribute your own digital books or to have your own online bookstore for the distribution of the digital books?

Zoom Evolution offers complete solutions for digital book distribution or the implementation of its own online library dedicated to digital books.

Presentation of the digital bookstore eBookuri.ro (see here)
Ways of collaboration for publishing houses, authors, universities and institutions (see here)

For suggestions, proposals and observations, please contact us.
Additional information:
SC Zoom Evolution SRL
Postal address: OP 22, CP 113, Sector 1, Bucharest, Code 014780, Romania
CUI 37653734, Trade Register No.: J40/4153/2019
Account: RO61RNCB0069154750300001 – BCR Libertatii Branch
Tel/fax: 4021-212.56.92
E-mail: [email protected]

© Zoom Evolution

Close Coșul meu
Close Wishlist

Aveți deja un cont? Autentificați-vă

Close

Close
Accesează
Categorii