Costin Eugen Feneșan (n. 21 mai 1947, Timișoara)
Studii: Studii primare și gimnaziale la Școala generală nr. 16, în limba germană (1953–1960), și la Liceul German „Nikolaus Lenau” din Timișoara (1960–1964), apoi studii universitare la Facultatea de Istorie și Filosofie, Secția Istorie a Universității „Babeș·Bolyai” din Cluj-Napoca (1964–1969). Stagiu doctoral (1970–1976) sub conducerea acad. Prof. Ștefan Pascu, încheiat cu susținerea tezei de doctorat Mineritul și metalurgia din Banat în secolul al XVIII-lea..
Cariera profesională: muzeograf la Muzeul Banatului din Timișoara (1969–1971); cercetător științific la Institutul de Istorie și Arheologie din Cluj-Napoca al Academiei Romane (1971–1978); arhivist principal la Direcția generală a Arhivelor Statului din București (1978–1988); cercetător principal gr. I la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din București al Academiei Romane; director general al Arhivelor Naționale ale României din București (1998–2002), apoi consilier superior I A tot acolo (2002–2011). După pensionare (2011) activitate ca cercetător independent.
Premii și distincții:
Premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române (1982) pentru lucrarea lzvoarele răscoalei lui Horea, seria A: Diplomataria: Premisele răscoalei lui Horea (1773–1784), Editura Academiei, București, 1982 (în colaborare cu Alexandru Neamțu).
Premiul „Gheorghe Șincai” al Fundației Magazin Istoric (2016) pentru volumul Regimentul I românesc de graniță din Transilvania de la înființare până la sfârșitul războaielor napoleoniene (1762–1815), Academia Româna, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2015.
Bursier al Fundației Elias a Academiei Române (1992).
Membru de onoare al Muzeului Banatului din Timișoara (2007). Cetățean de onoare al municipiului Caransebeș (2003).
Cetățean de onoare al județulul Caraș-Severin (2008).
Decorat cu Ordinul National „Steaua României” în grad de ofițer (2000).
Domenii de cercetare științifică: Istoria Banatului medieval și modern; istoria mineritului în Banat și Transilvania; istoria răscoalei lui Horea; istoria regimentelor de graniță din Banat și Transilvania; nobilimea românească din Transilvania și Banat. Specialist în paleografiile latină, germană și maghiară (sec. XV–XVIII).
Cercetări în arhivele din Austria, Ungaria și Germania.
Participare la Congresele mondiale ale arhivelor (Bonn, 1980 și Sevilla, 2000) și la Congresele mondiale de istorie (București, 1981 și Oslo, 2000), precum și la numeroase conferințe Internaționale pe teme de arhivistică sau de istorie.
Publicații științifice: autor/coautor a 37 de volume, dintre care 21 de volume ca autor unic și 16 volume în calitate de coautor, precum și de 177 studii științifice publicate în periodice din țară și de peste hotare. Autor unic a două volume din corpusul național lzvoarele răscoalei lui Horea, publicat de Editura Academiei Române și coautor al altor șase volume din aceeași colecție. Câteva dintre volumele publicate ca autor unic:
Documente medievale bănățene (1440–1653), Ed. Facla, Timișoara, 1981.
Cnezi și obercnezi în Banatul imperial (1716–1778), Editura Academiei Române, București, 1996.
Administrație și fiscalitate în Banatul imperial (1716–1778), Editura de Vest, Timișoara, 1997.
Diplome de înnobilare și blazon din Banat. Secolele XVI–XVII, Editura de Vest, Timișoara, 2007.
Cavalerii teutoni în Banatul Severinului și la Dunărea de Jos în prima jumătate a secolului al XV-lea. Documente și extrase, Editura Cosmopolitan Art, Timișoara, 2015.
Diplomatarium Banaticum, vol. I–II, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2016–2017.

  • Filtre
  • Ordonează după:
  • Ordonează
    ...
Close
Filters
Colecție
Autor(i)
Close Coșul meu
Close Wishlist

Aveți deja un cont? Autentificați-vă

Close

Close
Accesează
Categorii