Mircea Braga, profesor universitar, critic şi istoric literar, s-a năs­cut în data de 27 august 1938, la Sibiu. Studii: Liceul „Gh. Lazăr”, Sibiu, 1955; Facultatea de Filologie, Univ. „Babeş‑Bolyai”, Cluj, 1960; doctor în filologie din 1984, cu teza V. Voiculescu. Studiu critic. Cariera: prof., director adj., Şcoala generală nr. 5, Baia Mare, 1960‑1962; şeful sec­ţiei culturale a ziarului regional din Baia Mare, 1962‑1966; instructor al secţiei regionale de artă din Baia Mare, 1966‑1968; director, Teatrul Dramatic din Baia Mare (1968‑1970), director, Teatrul de Stat din Sibiu (1970‑1974); preşedinte, Comitetul pentru Cultură şi Artă, jud. Sibiu, 1974‑1979; şef de secţie, Revista Transilvania, Sibiu, 1979‑1990; director general, Casa de Presă şi Editură Transpres, Sibiu, 1990‑1995; director, Editura Imago, Sibiu, din 1995‑prezent; prof. univ., conducător de docto­rat, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, din 1995.

Debut absolut: Revista Steaua, Cluj, 1956.

Volume: Sincronism şi tradiţie (1972); Conjuncturi şi permanenţe (1976), Destinul unor structuri literare (1979); Istoria literară ca pretext (1982); V. Voiculescu în orizontul tradiţionalismului (1984); Când sen­sul acoperă semnul (1985); Recursul la tradiţie (1987); Pe pragul criti­cii (1992); Decupaje în sens (1997); Cultura – o utopie asumată? (2000); Epoca marilor clasici (2001; ed. a II‑a, 2001; ed. a II‑a, 2002); Teorie şi metodă (2002); Vasile Voiculescu (2002); Critică literară (2003; ed. a II‑a, 2004); Replieri interpretative (2003); Dincolo de binele şi răul culturii (Fr. Nietzsche), vol. I (2006); Constantin Noica şi Sibiul (2007); V. Voiculescu – Măştile căutării de sine (O hermeneutică a orizonturilor creaţiei) (2008); Geografii instabile (2010); Despre ordinul suveran al receptării (2013); La izvoarele aventurii metodologice moderne (2013); Rătăcind prin canon (2013); Dincolo de binele şi răul culturii (Fr. Nietzsche), vol. 2 (2014); Ecce Nietzsche (2015).

Peste 40 de ediţii îngrijite; antologii coordonate; prefeţe/ postfeţe din opera unor scriitori ca, de pildă, Ch. Baudelaire, V. Alecsandri, I. Creangă, I. Slavici, O. Goga, I. Minulescu, M. Sadoveanu, G. Călinescu, N. Batzaria, Aron Cotruş, Oscar Lemnaru, Şt. Aug Doinaş ş.a. Numeroase participări la volume colective. Peste 1500 de studii şi articole apărute în presa literar‑ştiinţifică.

Membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România. Director al Centrului de Cercetare a Imaginarului „Speculum” din Alba Iulia. Profesor emerit (2008).

Premii: Premiul de critică şi istorie literară al Asociaţiei Scriitorilor din Sibiu (1982), Diploma Uniunii Scriitorilor din România (1984), Premiul „Opera omnia” al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu (2006), Premiul de critică şi istorie literară al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu (2010), Premiul pentru critică al Atelierului Naţional de Poezie „Serile la Brădiceni” (2013), Premiul de teorie şi critică literară al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu (2013), Premiul „Cartea Anului” al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu (2016), Premiul „Ion Petrovici” pentru Filosofie al Academiei Române (2017).

  • Filtre
  • Ordonează după:
  • Ordonează
    ...
Close Coșul meu
Close Wishlist
Close

Close
Accesează
Categorii