Florian Copcea, critic și istoric literar, eseist, poet, profesor, doctor în filologie, actualmente director al Editurii Lumina și al revistei transfrontaliere de literatură, artă, cultură și dialog european HYPERION. S-a născut în localitatea Valea Copcii, comuna Șimian, județul Mehedinți, la 28 iunie 1952. Este absolvent al Liceului teoretic nr. 1 din Drobeta Turnu Severin (1972), al Colegiului Hyperion (1992) şi al Facultăţii de Drept Tg. Jiu (1998). Debut: 1982, Iarna de acum un veac (Editura Facla, Timişoara). Este membru al „Cercului Honoris Causa – Lumina”, Pancevo, Serbia. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România, al Asociației Scriitorilor din Voivodina, Serbia și al US din R. Moldova.

Volume publicate (selectiv):
Proză: Iarna de acum un veac, 1982; Drumul bărbaţilor, 1985; Natură albă cu Elisabeth, 1987; Viaţa cea de toate zilele, 1988; Te sărut, iubita mea, 1994; Demiurgii, 2002; Ahab, 2010; Ahab, agent secret, 2016.

Poezie: Livada cu statui, 1990; Inorogul de lut, 1992; Muşcătura câinelui de pază, 1993; Risc, îmi iau revanşa, 1995; Pe viaţă, pe moarte, 1996; A vie, a mort, 1996; Poeme, 1996; Mag în labirint, 1997; Cealaltă moarte, 1998; In hoc signo vicent, 1998; Na zivot, na smrt Aleksandra, 1999; Ultimul Abel, 1999; Poeme, 2000; 13 poeme, 2002; Cele mai frumoase poezii, 2002; 1/2, 2003; Noua tentativă de imitare a nemuririi, 2004; Poemele cititorului în stele, 2006; Turnul, 2006; Reacţii în lanţ, 2008; Retezarea (p)omului în cuvânt, 2009; Metamorfoze, 2010; Vă las rănile mele, 2013; Aripi şi între aripi – Borges, 2015; Umbră de şoim, clipa, 2016; Fior, 2017; (Uni)vers, 2018; Ludi tornjevi / Turnuri nebune, 2021.

Eseuri: Dictatura dincolo de dictatură, 1998; Eminescu în şapte ipostaze, 2000; Tudor Vladimirescu, martir al redeşteptării naţionale româneşti, 2001; Eseu despre poezie, 2006.

Critică și istorie literară: Scurtă istorie a poeziei româneşti din Voivodina, 2002; Însingurarea zeilor, 2003; Panorama poeziei contemporane basarabene, 2005; Scriitori mehedinţeni în peisajul literaturii române contemporane, 2006; Arhetipurile poeziei, 2009; Critice I, 2011; Mihai Cimpoi – zeul (ne)născut al culturii române, 2012; Modelarea intelectual-europeană a lui Mihai Eminescu, 2013; Scriitori români din Serbia, 2014; Eminescu. Ideea europeană, 2014; Lexiconul poeţilor români din Serbia, 2016; Virginia Popovici sau „paralaxele” criticii româneşti din Serbia, 2017; Ideea europeană în opera lui Mihai Eminescu, 2017; Mihai Cimpoi: logos şi ontos, 2017; Ideea europeană la Eminescu, 2017; Critice II, 2018; Poeziile lui Mihai Eminescu transpuse în limba sârbă, 2018; Academicianul Mihai Cimpoi: Mihai Eminescu sau noua ipostază a Geniului, 2018; O istorie a liricii româneşti din Serbia, 2018; Literatura română din Serbia între cele două războaie mondiale, 2019; Paradigma interpretării textului poetic în viziunea lui Radu Flora, 2019; Eugen Simion sau mitul existențial al scriiturii, 2019; Trista libertate a cărților, 2020; Repere literare. Ipostaze și paradigme ale literaturii române, 2020; O istorie a poeziei românești din Banatul Sârbesc, 2022; Scurtă istorie a poeziei contemporane din Oltenia, vol. I, 2023; Dicționarul scriitorilor de azi din Oltenia, vol. I, 2023.

Istorie: Biserica din Fântânile Negre, 2002; Dor de Eminescu, (antologie), 2005; Biserica românilor din Serbia de nord – est, 2007; Istoriografia românilor din Serbia de nord – est, 2008; Istoriografia românilor din Serbia de nord – est, (ed. a II-a), 2009; Tudor Vladimirescu, 2014; Memorialul preoţilor români din Primul Război Mondial, 2018; Preoţi mehedinţeni în Primul Război Mondial, 2018; Iosif Coriolan Buracu – „preot trebuincios în timp de pace şi în timp de război”, 2018; O istorie deschisă a Mitropoliei Ortodoxe a Severinului, 2020; O istorie a Episcopiei daco-romane Aquave, 2023.

Etnografie și folclor: Folclor din comuna Şimian, 2016; Folclor de la românii din Timoc, Serbia, 2017; Studii folclorice, 2019.

Publicistică: Timoc. Dicţionar de evenimente, 2009; Timoc. Trimis special, 2012; Peregrin prin Ţara Severinului, 2015; Avatarurile românilor din Serbia, 2016.

Dicționare: Dicţionar de regionalisme, 2018; Dicționar toponimic, 2019; Glosar de termeni creștini, 2020; Dicionarul limbii române din Serbia de nord-est, 2022.

Premii literare (selectiv): Distincţia de aur „Lumina”, (14‒15 decembrie 2007), Novi Sad, Serbia; Premiul „Apollon” pentru literatură (2017), Sm. Mitroviţa, Serbia, Premii ale Uniunii Scriitorilor din România, în anii 1993, 1998 şi 2016; Medalia „Dimitrie Cantemir” pentru promovarea operei lui Mihai Eminescu, din partea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, 2017; Premiul pentru critică literară al revistei Literatura și arta, Chișinău, 2018; Premiul „Eminescu” pentru critică literară al Festivalului Internaţional de Literatură „Drumuri de spice”, Uzdin, Serbia; Medalia EMINESCU pentru istorie literară la Congresul Mondial al Eminescologilor din Republica Moldova, edițiile 2017, 2018, 2019, Chișinău, Republica Moldova; Premiul Eminescu pentru cartea O istorie a liricii românești din Serbia, apărută la Editura Academiei Române/ Editura Libertatea a Casei de Presă și Editura Libertatea, Pancevo, Serbia, 2019; Premiul de Excelență al Revistei ,,Lumina”, Panciova, Serbia, 2022; Premiul de excelență al Editurii Academiei Române, 2022; Premiul pentru critică literară al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Craiova, 2022; Premiul de Excelență pentru literatură al Academiei Internaționale ,,Mihai Eminescu”, Craiova, 2022; Premiul pentru critică și istorie literară al Casei de Presă și Editură ,,Libertatea”, Serbia, 2022; Medalia URMUZ pentru contribuțiile la cunoașterea operei urmuziene, în România și în lume, Curtea de la Argeș, 2023.
Antologii publicate la Editura Academiei Române (în colecția O sută și una de poezii: autori din Serbia – Vasko Popa, Radu Flora, Nicu Ciobanu, Slavco Almăjan, Petru Cârdu, Pavel Gătăianțu, Ioan Baba, Mărioara Baba, Aurora Rotariu Planjanin, Mariana Stratulat; autori din România – Titu Dinuț, Emanuela Bușoi, Mariana Pândaru, Marilena Apostu.

  • Filtre
  • Ordonează după:
  • Ordonează
    ...
Close Coșul meu
Close Wishlist

Aveți deja un cont? Autentificați-vă

Close

Close
Accesează
Categorii