Felicia Şerban este născută la 14 mai 1938, Turda, absolventă a Facultăţii de Filologie din Cluj-Napoca (1960), doctoratul în filologie (1973).
Cercetător ştiinţific. Specializată în lexicografie, lexicologie, stilistică, poetică şi semantică.

Volume: „Lirica populară românească între est şi vest”, 2005; „Dicţionarul Luceafărului eminescian”, 2000 (în colaborare cu Rodica Marian); CD-Rom multimedia „Luceafărul”, 2000, versiuni şi variante, dicţionar, texte introductive, concordante, analiză gramaticală, în colaborare cu Rodica Marian pentru partea de lingvistică şi Software ITC Cluj-Napoca, Centrul de Tehnologii Multimedia şi Educaţie la Distanţă, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; CD-Rom „Dicţionarul morfologic al limbii române”, Cluj-Napoca, 2003, 80 000 de cuvinte flexionate integral, analizate şi despărţite în silabe fonetic şi morfologic, analizor morfologic, în colaborare cu Software ITC Cluj-Napoca, colectivul RoLingva.
A colaborat la: Dicţionarul limbii române (DLR), serie nouă, literele O, R, T, T, U, Editura Academiei Române, 1969, 1975, 1982–1983, 1994, 2002; Evangheliarul slavo-român de la Sibiu 1551–1553, Editura Academiei, Bucureşti, 1971; Dacoromania. 1920–1948. Bibliografie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983; Sprachreform. Geschichte und Zukunft. Herausgegeben von István Fodor / Claude Hagège, vol. III, Buske Verlag, Hamburg, 1984; „S – European Journal for Semiotic Studies” (Viena), II, 1990, VI, 1994; Meridian Blaga, V, 2005 etc.; editii: H. Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch, 2., überarbeitete und ergänzte Auflage herausgegeben von Paul Miron, Band I–III, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1985–1989 (3., überarbeitete und ergänzte Auflage herausgegeben von Paul Miron und Elsa Lüder, Band I–III, Cluj-Napoca, Clusium, 2000–2006).

  • Filtre
  • Ordonează după:
  • Ordonează
    ...
Close
Filters
Close Coșul meu
Close Wishlist
Close

Close
Accesează
Categorii